Regulamin sklepu

Witamy w Lepsod-shop.com

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.         Sprzedawcą towarów jest firma: Lepsod Sp. z.o.o Sp. K. zwana dalej ”Lepsod” z siedzibą przy ul. Leśnej 156, 42-271 Częstochowa.
 2.         Pod adresem Lepsod-shop.com firma Lepsod prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej skierowanej do konsumenta oraz przedsiębiorcy.
 3.         Lepsod zajmuje się sprzedażą wyrobów ze stali nierdzewnej i innych oraz prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie krajów UE.
 4.         Kontakt ze sklepem Lepsod-shop.pl  jest możliwy za pośrednictwem:

               o    e-maila: lepsod@lepsod.com

               o    tel: +48 664 977 100, w godzinach od 8:00 do 16:00 (dotyczy dni roboczych)

 1.         Ceny prezentowanych towarów wyrażone są w złotych polskich oraz euro i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki, które dostępne są w zakładce Dostawa i zwroty. Ceny zawarte w tej zakładce stanowią integralną część regulaminu.
 2.         Produkty prezentowane na stronach internetowych sklepu Lepsod-shop.com nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 3.         Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji/złożenia zamówienia, które następuje poprzez wysłanie do Zamawiającego potwierdzającego  e-maila. Od tej chwili Sprzedawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z warunkami umowy, a Zamawiający do zapłaty ceny i odebrania zamówionego produktu.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1.         Osoba składająca zamówienie jednocześnie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 2.         Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3.         Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Internetu. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny za pośrednictwem strony Lepsod-shop.com
 4.         Sprzedawca dopuszcza możliwość przyjęcia zamówienia za pośrednictwem telefonu lub e-maila.
 5.         Kody rabatowe nie łączą się z innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji na to pozwala.
 6.         Aby złożyć zamówienie Kupujący dodaje towar do koszyka za pomocą przycisku znajdującego się w karcie produktu – „Dodaj do koszyka”.
 7.         Akceptacja koszyka następuje za pomocą przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia”, w wyniku której Zamawiający jest przekierowany do opcji uzupełnienia danych adresowych Zamawiającego. Dokonuje wyboru sposobu dostawy, akceptuje regulamin i dokonuje wyboru formy płatności.
 8.         Na koniec Klient składa zamówienie (ofertę kupna) za pomocą przycisku „Złóż zamówienie”.
 9.         Po złożeniu zamówienia na stronie  Lepsod-shop.com Zamawiający otrzyma e-maila potwierdzającego złożenie zamówienia.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1.         Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.
 2.         Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia np. z powodu braku określonego produktu lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w określonym przez Zamawiającego czasie. W przypadku zamówień opłaconych, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty w terminie 14 dni od dnia poinformowania Zamawiającego. W/w zapis nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji czyli takich dla których została zawarta umowa sprzedaży.
 3.         Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie zrealizowania zamówienia, w którym Klient podał niepełne lub nieprawdziwe dane.
 4.         Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, za przekazanie przez Zamawiającego danych osób trzecich (Odbiorców zamówienia). Wszelkie ewentualne roszczenia związane z udostępnieniem Sprzedawcy danych osób trzecich obciążają Zamawiającego.
 5.         Zamawiający może zrezygnować z zamówienia zanim zostanie przyjęte do realizacji. Sprzedawca dopuszcza możliwość anulowania zamówienia przyjętego do realizacji tylko, jeśli zamówienie nie zostało jeszcze wysłane i jest na etapie realizacji, który umożliwia jego wycofanie.
 6.         Termin realizacja zamówienia dla każdego produktu podany jest oddzielnie w karcie produktu.  
 7.         Informacja o zamówieniu i etapie jego realizacji każdorazowo dostępna jest drogą mailową, telefonicznie u Sprzedawcy lub jeśli Zamawiający rejestrował się w serwisie, historia zamówień jest widoczna po zalogowaniu na stronie Lepsod-shop.com.
 8.         Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która jest wysyłana drogą mailową do osoby składającej zamówienie.
 9.         Złożenie zamówienia w sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie faktury VAT w postaci elektronicznej. Wysłanie faktury następuje po zrealizowaniu zamówienia.
 10.      Prosimy szczegółowo upewnić się czy każdy element produktu odpowiada Państwa oczekiwaniom – informacje o produktach mogą Państwo uzyskać drogą telefoniczną:+48 664 977 100,  lub e-mail: lepsod@lepsod.com.
 11.      Po skompletowaniu zamówienia Sprzedawca dokonuje wysyłki zamówienia zgodnie z wyborem Zamawiającego.

CZAS DOSTAWY ZAMÓWIENIA

 1.         Czas dostawy skompletowanego zamówienia uzależniony jest od wybranego produktu, sposobu i miejsca dostawy. Czas dostawy gwarantowany jest w ograniczonym zakresie przez wybranego usługodawcę: firmę kurierską DPD  (regulamin firmy dostępne na stronie: www.dpd.com.pl. Szczegóły dotyczące terminów realizacji dostaw, dostępne są w zakładce Terminy i ceny dostaw, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
 2.         Wysyłka zamówień następuje w dni robocze od poniedziałku do piątku. Godziny dostaw przesyłek, regulują regulaminy wewnętrzne  DPD.
 3.         Firma kurierska DPD podejmuje zawsze dwie próby doręczenia przesyłki i w razie nieobecności adresata pozostawia awizo z prośbą o kontakt. Zamówienia wysyłane na adresy firm mogą zostać doręczone do recepcji lub sekretariatu, nie są to doręczenia do rąk własnych.

WARUNKI PŁATNOŚCI

 1.         Płatność za dokonywane zakupy może być uiszczona w następującej formie:

               o    przy odbiorze: należność pobiera pracownik firmy kurierskiej DPD (koszt 4,5 PLN)- dotyczy zamówień o maksymalnej wartości 1500 PLN, 

               o    kartą kredytową - poprzez internetowy system płatności internetowych PayU,

               o    przelewem bankowym,

               o    poprzez system PayPal.

WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

 1.         Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które są ustalane indywidualnie dla każdego produktu i są przedstawiane w karcie produktu.
 2.         Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany opłat za wysyłkę, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

ZWROTY

Odstąpienie od umowy kupna - sprzedaży.

 1.          Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Z wyłączeniem następujących przypadków opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: pkt.3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2.         Dla skuteczności odstąpienia od umowy, pismo z oświadczeniem powinno zostać przesłane na adres Sklepu przed upływem wskazanego powyżej terminu.
 3.         W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a strony są zobowiązane do zwrotu tego co świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient wysyła towar na własny koszt.
 4.         Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia. W przypadku jeżeli Kupujący wysyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z towarem, termin wynosi 14 dni od dnia doręczenia przesyłki. Zwracany towar nie może być używany, poza koniecznym dla sprawdzenia przez Klienta zgodności towaru z zamówieniem.
 5.         Zwrot ceny następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku braku zwrotu towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu towaru. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy, wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 6.         Zwrotowi nie podlegają produkty:

                    o    Wyprodukowane według specyfikacji klienta lub służące zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.

 1.         Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.
 2.         Lepsod ponosi odpowiedzialność za zamówiony produkt do wysokości jego ceny.

      Zwroty prosimy dokonywać na adres:

      Lepsod Sp. z.o.o Sp. K.,

      ul. Leśna 156,

      42-271 Częstochowa

 REKLAMACJE

 1.         Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres: Lepsod Sp. z.o.o Sp. K., ul. Leśna 156, 42-271 Częstochowa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: lepsod@lepsod.com. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia. W przypadkach uzasadnionych towar będzie wymieniany na pełnowartościowy, a jeśli to będzie niemożliwe nastąpi zwrot zapłaconej kwoty.
 2.         W przypadku zwrotu zamówienia do nadawcy (Lepsod Sp. z.o.o Sp. K.) z powodu błędnie podanego lub niepełnego adresu doręczenia, odmowy przyjęcia paczki przez adresata lub nieodebrania paczki w określonym terminie, Zamawiający ponosi koszty ewentualnej ponownej wysyłki oraz koszty zwrotu zamówienia.
 3.         Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 DANE OSOBOWE

 1.          Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych Lepsod Sp. z.o.o Sp. K. z siedzibą przy ul. Leśnej 156, 42-271 Częstochowa.
 2.         Dane osobowe klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby marketingowe, referencyjne oraz realizacji zamówień przez Lepsod i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 3.         Przekazane przez Klienta dane osób trzecich (Odbiorcy zamówienia) wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Klienta zamówienia
 4.         Każdy z Państwa dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, które należy zgłosić do siedziby naszej firmy w formie pisemnej.
 5.          Lepsod nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta email, loginów, linków do śledzenia losów zamówienia oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowego). Jednocześnie Lepsod zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Klienta.

 UWAGI KOŃCOWE

 1.         Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
 2.         W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.