Czas dostawy

Lepsod-shop przedstawia czas dostawy dla każdego produktu oddzielnie w opisie karty produktu. 

Darmowa dostawa

Darmowa dostawa obejmuje wysyłkę do: Europy, USA, Kanady

Jeżeli kraj do którego chcesz żeby była wysłana przesyłka nie jest wymieniony powyżej, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta. Przygotujemy indywidualną ofertę dostawy dla Ciebie. Nasze produkty dostarczane są na całym świecie.

Zwroty

ZWROTY PRODUKTÓW

Odstąpienie od umowy kupna - sprzedaży.

 1.          Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Z wyłączeniem następujących przypadków opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: pkt.3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2.         Dla skuteczności odstąpienia od umowy, pismo z oświadczeniem powinno zostać przesłane na adres Sklepu przed upływem wskazanego powyżej terminu.
 3.         W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a strony są zobowiązane do zwrotu tego co świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient wysyła towar na własny koszt.
 4.         Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia. W przypadku jeżeli Kupujący wysyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z towarem, termin wynosi 14 dni od dnia doręczenia przesyłki. Zwracany towar nie może być używany, poza koniecznym dla sprawdzenia przez Klienta zgodności towaru z zamówieniem.
 5.         Zwrot ceny następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku braku zwrotu towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu towaru. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy, wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 6.         Zwrotowi nie podlegają produkty:

                    o    Wyprodukowane według specyfikacji klienta lub służące zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.

 1.         Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.
 2.         Lepsod ponosi odpowiedzialność za zamówiony produkt do wysokości jego ceny.

      Zwroty prosimy dokonywać na adres:

      Lepsod Sp. z.o.o Sp. K.,

      ul. Leśna 156,

      42-271 Częstochowa

 REKLAMACJE

 1.         Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres: Lepsod Bogusław Myśliwiec, ul. Leśna 156, 42-271 Częstochowa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: office@lepsod-shop.com. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia. W przypadkach uzasadnionych towar będzie wymieniany na pełnowartościowy, a jeśli to będzie niemożliwe nastąpi zwrot zapłaconej kwoty.
 2.         W przypadku zwrotu zamówienia do nadawcy (Lepsod Sp. z.o.o Sp. K.) z powodu błędnie podanego lub niepełnego adresu doręczenia, odmowy przyjęcia paczki przez adresata lub nieodebrania paczki w określonym terminie, Zamawiający ponosi koszty ewentualnej ponownej wysyłki oraz koszty zwrotu zamówienia.
 3.         Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.